Explorers

Wat zijn de Explorers ?

Explorers zijn jongens en meisje’s van 15 jaar en ouder die van de scouts overvliegen naar de explorers.
Je blijft een Explorer tot je een jaar of 19/20 bent. Dan ga je over naar de stam.

Wat doen de Explorers ?

De explorers zijn zelf verantwoordelijk voor hun opkomsten.
Dit houdt in dat ze zelf bepalen wat ze doen, zoals:

* pionieren
* het organiseren van feesten
* op kamp gaan.
* het lopen van zelf uitgezette tochten.
* vlot bouwen
* of iets naar eigen initiatief…..

 

Wat is het doel van de Explorers ?

Het doel van de explorers is om zelfstandig te worden en om later misschien leiding te worden bij andere speltakken van onze scouting groep.

Wanneer is er opkomst

De opkomsten zijn op donderdag avond om 19.15 en die duren tot 21.15 uur.

Top
We slaan op welke browser je gebruikt. Dit gebruiken we om te kijken welke pagina’s op de site bezocht worden en waar onze bezoekers vandaan komen. Als je dit niet wilt, slaan je keuze voor een jaar op in een cookie. Vind je het OK als we je bezoek bijhouden? Dat is goed, nee dank je.
460