Bereidheidsverklaring

Als explorer wil ik samen met anderen de wereld om mij heen ontdekken en meer leefbaar maken.
Met de inzet van mijn mogelijkheden en met eerbied voor alles wat leeft, wil ik de kansen die ik krijg benutten.
Ik probeer zo goed mogelijk om te gaan met de middelen die mij ter beschikking staan en ik respecteer mijzelf en anderen.

Top
We slaan op welke browser je gebruikt. Dit gebruiken we om te kijken welke pagina’s op de site bezocht worden en waar onze bezoekers vandaan komen. Als je dit niet wilt, slaan je keuze voor een jaar op in een cookie. Vind je het OK als we je bezoek bijhouden? Dat is goed, nee dank je.
504