Lid worden

Scouting iets voor jou?

Heb je belangstelling voor Scouting, dan mag je 3x vrijblijvend komen kijken bij De Borgergroep of Scouting wat voor jou is.

Neem hiervoor van tevoren even contact op met de leiding van de betreffende speltak.

AANMELDEN ALS LID

Wil je lid worden dan krijg je via de leiding van je speltak:

– een inschrijfformulier 

– een machtigingsformulier voor automatische afschrijving van de contributie. 

Het inschrijfformulier dient door de ouder/verzorger ingevuld te worden en de volgende keer bij de leiding te worden ingeleverd. De leiding zorgt voor inschrijving van het lid bij Scouting De Borgergroep en Scouting Nederland.

Het ingevulde en ondertekende machtigingsformulier kunt u mailen naar: [email protected].

CONTRIBUTIE

De contributie bedraagt € 10,00 per maand. Dit bedrag wordt maandelijks via automatische incasso geïnd.

Voor vragen over de contributie kun je terecht bij onze penningmeester, [email protected]

Kosten voor kampen en aanschaf scout fit worden apart betaald.

SCOUTING NEDERLAND
Op het moment dat je lid bent van Scouting De Borgergroep, dan ben je automatisch lid van Scouting Nederland. De Borgergroep draagt hiervoor jaarlijks een bedrag per lid aan Scouting Nederland af. Dit lidmaatschap is voor iedere Scout in Nederland het zelfde. 

Als lid van Scouting Nederland:

  • Heb je de mogelijkheid tot deelname aan nationale en internationale Scoutingevenementen, zoals de Wereld Jamboree. 
  • Ontvang je vier keer per jaar het Scouting Magazine. 
  • Ontvang je een Scoutcard.
  • Kun je gebruik maken van speciale aanbiedingen bij de ScoutShops met je Scoutcard. 
  • Kampeer je tegen de Scouting-ledenprijs op de Scouting Labelterreinen of Scoutingterreinen in het buitenland. 
  • Ben je verzekerd voor aansprakelijkheid en ongevallen.via Scouting Nederland.

Mijn Scouting

Op www.scouting.nl kun je als je een inlogaccount aanmaakt via mijn scouting je persoonsgegevens bekijken en aanpassen als dat nodig is. We raden dan ook aan om dit te controleren.

UITSCHRIJVEN ALS LID

Het uitschrijven als lid van Scouting De Borgergroep dient te gebeuren door het op de hoogte stellen van de leiding. Zij zorgen voor uitschrijving bij zowel Scouting
De Borgergroep als Scouting Nederland. 

Om de betaling stop te zetten, dient het lid (ouder/verzorger van het lid) de uitschrijving schriftelijk te melden bij de penningmeester van de groep. Dit kan door het sturen van een e-mail naar [email protected]