Vacatures

Bij Scouting de Borgergroep zijn wij op zoek naar mensen die ons kunnen helpen bij de volgende functies:

Heb je interesse of heb je hier vragen over? neem dan contact op met het bestuur via de mail bestuur@borgergroep.nl

Bestuurslid

Als bestuurslid zorg je er voor dat de belangrijke zaken voor de vereniging goed zijn geregeld. Hierdoor kunnen onze vrijwilligers en jeugdleden volop aan de slag met uitdagende activiteiten.

Dit doe je o.a. door: het meedenken en meewerken aan een meerjarenbeleid, jaarplan en taakverdeling in de groep, vertegenwoordigen van de groep naar buiten toe, een bijdrage te leveren aan goed materiaal, een prettig gebouw en het op orde houden van de financiën en door het ondersteunen bij groepsactiviteiten.

We vergaderen ca 4x per jaar met het bestuur (en evt. 6x met de groepsraad).

 

Groepsbegeleider

De groepsbegeleider is de begeleider en coach van de leidingteams als het gaat om het reilen en zeilen van de speltak. De groepsbegeleider helpt als er zaken niet lekker lopen, zet zich in om relaties met de leidinggevenden in goede banen te leiden en bevordert de sfeer en samenhang van de groep vrijwilligers.

De groepsbegeleider zit in het bestuur als ‘vertegenwoordiging’ van de leidingteams en onderhoudt de contacten tussen bestuur en teams.

 

Praktijkbegeleider

De praktijkbegeleider houdt zich bezig met de kwaliteit van de teams en de leiding (wat ten goede komt aan het spel). De praktijkbegeleider ondersteunt de vrijwilligers in het behalen van de competenties voor hun functie en in hun persoonlijke ontwikkeling. Hij/zij organiseert de benodigde activiteiten die nodig zijn voor de vrijwilligers bij hun ontwikkeling/ leertraject.

De praktijkbegeleider zit niet in het bestuur, maar werkt wel samen met de groepsbegeleider

 

Scoutsleiding

Als scoutsleiding begeleid je samen met andere teamleden wekelijks kinderen van 11 tot 15 jaar. Bij de Scouts ligt de nadruk op het samen avonturen beleven. Tijdens de opkomsten doen zij allerlei verschillende activiteiten, zoals vlot bouwen, sport & spel, EHBO, dropping, vlaggenroof, kaart & kompas en nog vele andere leuke dingen. Ook gaan de Scouts ieder jaar op kamp.

Wat doe je zoal: je maakt, bereidt voor en evalueert wekelijks programma’s voor de scouts, je voert deze programma’s uit, je organiseert en neemt deel aan de (weekend)kampen, begeleidt de jongeren in hun persoonlijke ontwikkeling, neemt deel aan het overleg binnen het leidingteam en de groepsraad.

 

Verhuurder

Als verhuurder ben je het aanspreekpunt voor vragen van (potentiële) huurders en beantwoordt hun vragen en geeft indien gewenst een bezichtiging. Je houdt de verhuurkalender bij en bij verhuur van het gebouw handel je dit administratief af v.w.b. huurovereenkomst, huisregels en financiën. Je zorgt voor sleuteloverdracht en eindcontrole van het gebouw.