Radio stam PI4BG

Deze stam is opgericht ter ondersteuning van de vereniging om de jota te organiseren en andere activiteiten te begeleiden.

Ook willen we hiermee de radio hobby onder de aandacht van de kinderen brengen.