Sociale veiligheid

Inleiding Sociale Veiligheid 

We vinden het binnen De Borgergroep belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen. 

Wat is sociale veiligheid? 

Sociale veiligheid binnen De Borgergroep betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. 

Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc. 

Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving. 

Gedragscode 

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Het is een document met richtlijnen voor de omgang tussen vrijwilligers en kwetsbare mensen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland die je hier kunt downloaden.

Gedragscode Scouting Nederland is onderaan de pagina te downloaden.

Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode. 

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die De Borgergroep getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. 

Het Huishoudelijk regelement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschijidend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven. 

Aanstellingsbeleid 

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Ook wordt er gevraagd om in deze periode een Verklaring Omtrent het Gedrag in te leveren. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld. 

Mocht binnen deze periode twijfel bestaan over de geschiktheid of intentie van de nieuwe vrijwilliger of de vrijwilliger wil zich niet conformeren aan de gedragscode en regels, die wij hanteren, dan kunnen we besluiten niet verder te gaan met de vrijwilliger. 

Vertrouwenspersoon 

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden graag voor je klaar. Ook kun je via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. 

Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoor tijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033 496 09 11 of via de e-mail: 

[email protected] [email protected]

Bij De Borgergroep hebben we ook een vertrouwenspersoon, bij wie vrijwilligers, scouts en ouders terecht kunnen met hun vermoedens of kennis van grensoverschrijdend gedrag. 

Vertrouwenspersoon bij De Borgergroep is Durk Hoekstra, [email protected]. T: 06 549 55 44 9.