Bestuur

Het groepsbestuur van Souting De Borgergroep houdt zich bezig met zaken die naast het draaien van opkomsten nodig zijn, zoals ledenadministratie, financiën, cursussen, functioneren van de groep. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen het bestuur en de leiding. Dit overleg wordt “De Groepsraad” genoemd. De groepsraad is het overleg- en beslisorgaan dat de verantwoordelijkheid draagt voor de goede gang van zaken binnen onze groep. De Groepsraadvergadering vindt één keer in de twee maanden plaats. Het bestuur vergadert zo vaak als nodig is.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door onderstaande personen:

Voorzitter Annet Oud [email protected]
Secretaris Freerk Pasveer     [email protected]
Penningmeester Marcel de Boer [email protected]
Groepsbegeleider Jan van Rijs [email protected]
Treddebysitter Maaike van Dijk [email protected]

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon is Durk Hoekstra, de vertrouwenspersoon maakt geen deel uit van het bestuur.

[email protected]

Te bereiken op telefoon nummer 06-54955449 en alleen bedoeld in relatie tot Vertrouwenspersoon en niet voor algemene Scouting vraagstukken.

De groepsraad bestaat uit:

– de leden van het groepsbestuur

– de leidinggevenden van de speltakken

– de overige personen, die een functie/taak in de groep (willen) vervullen