Bestuur

Het groepsbestuur van Souting De Borgergroep houdt zich bezig met zaken die naast het draaien van opkomsten nodig zijn, zoals ledenadministratie, financiën, cursussen, functioneren van de groep. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen het bestuur en de leiding. Dit overleg wordt “De Groepsraad” genoemd. De groepsraad is het overleg- en beslisorgaan dat de verantwoordelijkheid draagt voor de goede gang van zaken binnen onze groep. De Groepsraadvergadering vindt één keer in de twee maanden plaats. Het bestuur vergadert zo vaak als nodig is.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door onderstaande personen:

Voorzitter                   Annet Oud                          voorzitter@borgergroep.nl

Secretaris                   Rutger Kamermans          secretaris@borgergroep.nl

Penningmeester       Marcel de Boer                  penningmeester@borgergroep.nl

Groepsbegeleider    Matthijs Andela                 groepsbegeleider@borgergroep.nl

Treddebysitter         Theo Agricola                     bijzitter@borgergroep.nl

Lid                              Freerk Pasveer

 

De groepsraad bestaat uit:

– de leden van het groepsbestuur

– de leidinggevenden van de speltakken

– de overige personen, die een functie/taak in de groep (willen) vervullen